top of page

- עיצוב אריזות - 

עיצוב אריזות הוא החיבור של צורות, מבנה, חומרים, צבעים, דימויים וטיפוגרפיה עם אלמנטים עיצוביים שהופכים מוצר לכזה שאפשר לשווק אותו.
האריזות מהוות "כלי איחסון״ שמאפשר לצרכן לזהות ולהבדיל בין המוצרים השונים בשוק וכדי לעשות זאת, יש צורך לתקשר בצורה ייחודית את אישיות או תפקודו של המוצר.

מוצרים מתעוררים לחיים ומושכים צרכנים באמצעות עיצוב האריזה שלהם. 

יש לי נסיון בעיצוב אריזות בתחום הביוטי, המזון, הקלפים הטיפוליים, המוזיקה ועוד. הנה מספר דוגמאות.

bottom of page