Taliawebsite@gmail.com, +972-54-4459438, Israel         © 2016 by Talia Communications Design. All Rights Reserved.

Triad Drywall

Triad Drywall היא חברת בנייה אמריקאית המתמחה בשירותים מגוונים בתחום הקבלנות, הבנייה והשיפוצים בפרויקטים קטנים כגדולים. החברה מובילה מזה כ-20 שנה בתחום הגבס לבנייה ומציעה פתרונות כוללים של נגרות, תאורה, אקוסטיקה, עבודות מתכת, בידוד, מסגרות ועוד.

המשולש - ששם החברה נגזר ממנו, היה קיים בלוגו המקורי והיא צורה שהתבקשתי לשמור עליה. שלוש צורות גאומטריות מרכיבות את המשולש עצמו והחלל ביניהן יוצר את האות T - האות הראשונה בשם החברה. לאחר נסיונות צבעוניים שונים, נבחר הצבע האדום והבולט כצבע מוביל.