TAY_logo.png

התזמורת הערבית יהודית

התזמורת הערבית יהודית הוקמה בשנת 2002 ומונה 24 נגנים וזמרים, בגילאי 16 עד 34, מכל הארץ, ערבים, דרוזים ויהודים. כלי הנגינה של התזמורת כוללים ביו השאר כלי קשת ונשיפה, עוד וקאנון, כינור מערבי ומזרחי, חליל וחלילית וכלי הקשה. הרפרטואר כולל יצירות חדשות של מלחינים ישראלים יהודים וערבים לצד עיבודים, כולם ישראלים, בסגנון מעורב של מוסיקה קלאסית מערבית.  הלוגו הוא עוד - כלי מיתר קדום הנפוץ בעיקר בחצי האי ערב, במזרח התיכון, בצפון אפריקה ובבלקן - הבנוי מחלקים צבעוניים יחד - כמו הנגנים וכלי הנגינה המגוונים  בתזמורת - והם יוצרים יחד את מפתח סול.