חוג יצירה ועיצוב לילדים/ות בגילאי 9 ומעלה

taliadiy.png

בסטודיו

תקנון השתתפות

מידע כללי:
פתיחת החוג והמשך קיומו מותנים בהרשמה והשתתפות של 8 נרשמים. סטודיו TALIADIY שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הרישום עם ההגעה למספר המשתתפים המקסימלי ו/או לא לפתוח חוג בשל מיעוט נרשמים.

     

  • משתתף/ת בחוג יחשב כרשום/ה, רק לאחר שסיים/ה תהליך הרשמה מלא, כולל תשלום וחתימה על תקנון זה.

  • במחיר החוג נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות על פי לוח החופשות.

  • במקרה של ביטול מפגש על ידי סטודיו TALIADIY, יקבלו המשתתפים הודעה על מועד השלמה.

  • במקרה של ביטול החוג על ידי סטודיו TALIADIY יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
     

הרשמה ותשלום:

ההרשמה לחוג תיפתח ב-23.09.2020 ותסתיים ב 01.10.2020.
ההרשמה נעשית בפנייה דרך טופס ההרשמה.

 

עלות החוג 250 ש״ח בחודש.

התשלום יתבצע מראש לכל תקופת החוג וייפרס ל-2 תשלומים. תשלום ראשון בסך 990 ₪ במועד הרישום, תשלום שני בסך 990 ₪ עד לתאריך 11.10.2020.
התשלומים יבוצעו בביט או בהפקדה בנקאית לחשבון 163044033, בנק דיסקונט, סניף 125.

 

ביטול השתתפות:

א. בביטול הרשמה עד לתאריך 2.10.20 יוחזר התשלום במלואו. ביטול ההרשמה לאחר מועד‭ ‬זה ‬ועד‭ ‬יום‭ ‬תחילת‭ ‬החוג‭ ‬ינוכו‭ ‬דמי‭ ‬ביטול‭ ‬בסך 100 ‬₪. 

ב. אי הופעה לחוג ללא הודעה מוקדמת על ביטול ההשתתפות כנדרש לא תהווה עילה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

ג. הודעת ביטול שתתקבל עד ה-20 לכל חודש, תזכה את המבטל ביתרת דמי ההשתתפות מהחודש העוקב ואילך, בניכוי דמי ביטול בסך 50 ₪.

    הודעה שתינתן לאחר ה-20 לחודש לא תזכה בהחזר עבור החודש העוקב. המשתתף רשאי להמשיך בפעילות עד סוף תקופת התשלום. אין ביטול         והחזרת כספים רטרואקטיבית.

ד. עבור ביטול השתתפות בחוג מתאריך 15.03.2021 ואילך לא יבוצע החזר עד לסוף תקופת החוג. 

ה. היעדרות ממושכת בגין מחלה מעל חודש תזכה בהחזר עבור תקופה זו כנגד הצגת אישור רפואי מתאים בו מודגש כי לא ניתן היה לקיים את הפעילות. לא יינתן החזר עבור היעדרות ממושכת בגין מחלה מעבר לתאריך 15.03.2021.

הנחת רישום מוקדם והנחת אחים:

הנחת רישום מוקדם לחוג תינתן עד ליום שני, ה- 29.09.2020, בסך 10% מהעלות השנתית של החוג.
הנחת אח שני בסך 10% מהעלות השנתית של החוג.

מתן ההנחות מותנה בביצוע רישום מלא לחוג ובהשתתפות לאורך כל השנה.

הזכויות שמורות לטליה ברגר ספיבק - עיצוב גרפי וסדנאות יצירה