youth_&_music_israel_heb.jpg

אתר נוער מוסיקלי בישראל

"נוער מוסיקלי בישראל" היא עמותה ובראשה מועצה והנהלה המורכבים ממוסיקאים ואנשי ציבור. הייעוד של העמותה הוא ליזום תהליכים של שמירה על ערכי מוסיקה איכותית ורב תרבותית, טיפוח הערכה, העמקת הידע והבנת שפת המוסיקה בקרב צעירים וכלל הציבור בישראל, ובכך להוות גורם המשפיע על חברה טובה יותר, סובלנית ופתוחה גם לשונה ולאחר.
האתר מאופיין בעושר ויזאולי אלגנטי מצד אחד כמשקף את עולם המוסיקה הקלאסית אבל עכשווי ומזמין את קהל היעד שלו - נוער שאוהב ועוסק במוסיקה.