מילה זו מילה - כתיבה ושירותי תוכן

mila_zo_mila.png

אילנה ברגר הרפז היא עיתונאית וכותבת תוכן, המספקת שירותי כתיבה ושירותי תוכן. הלוגו מורכב מאותיות - ותחום בסוגריים כסמל להקלדה, כתיבה ותוכן.