loaners.png

LEADERIM

לידרים הוא משרד המעניק שירותי ייעוץ עסקי ושיווקי  לארגונים ועסקים גדולים. בפרויקט זה הלקוח ביקש שבלוגו יהיה ראש של אריה וכך בוצע.