maagal_tnufa_new_logo_chosen.png

מעגל תנופה

מעגל תנופה הוא ארגון נטוורקינג של נשים בעלות עסק עצמאיות שמהווה בית לקידום העסק שלהן.
הלוגו הוא בצורת ״מנדלה״ שמייצגת את החיבור לרוח והמשולשים והריבועים המסמלים את הטכנולוגיה.
צבע הזהב נבחר ללוגו בהיותו סמל ליציבות, יוקרה ונחשקות, והכוכבית במרכזה מזכירה לבעלות העסקים להתמקד במה שחשוב ולהגשים יעדים.